Úplata za vzdělání

Hudební obor  
2 žáci ve skupině

240,- / měsíc
160,- / měsíc

Přípravná hudební výchova 160,- / měsíc
   
Taneční obor 150,- / měsíc
Přípravná pohybová výchova  150,-/ měsíc
Výtvarný obor  200,- / měsíc
Výtvarný obor - keramika 250,- / měsíc
Přípravná výtvarná  výchova 200,- / měsíc

Školné v Základní umělecké škole je roční příspěvek na provozní náklady školy (energie, topení, voda, opravy,…). Škola hradí provozní náklady bez ohledu na to, zda probíhá prezenční nebo distanční výuka (až na výjimky i v době distanční výuky pracují učitelé v budovách školy). Platy učitelů jsou v plné míře hrazeny z MŠMT (na rozdíl od různých kroužků při ZŠ nebo v DDM, kde je většinou úplata vybírána právě na platy lektorů). ZUŠ poskytuje základy uměleckého vzdělávání a na rozdíl od kroužků se vyznačuje systematickým a dlouhodobým studiem na základě Rámcového vzdělávacího plánu, který stanovilo MŠMT. Nakládání se školným (i ostatní činnost školy) se řídí Vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a činí přibližně 15% nákladů na žáka, ostatní hradí stát. 

Úplata je splatná pololetně a to takto:

  • za 1. pololetí příslušného školního roku do 15. října
  • za 2. pololetí příslušného školního roku do 15. února

Úplatu za vzdělání můžete platit následujícím způsobem:

  • bezhotovostní formou platby na účet vedený u České Spořitelny -  číslo účtu 322101349/0800
  • variabilní symbol = přidělené osobní číslo žáka dle platebního předpisu

Hudební obor

...nechte děti plout v hudebním moři plném pestrých zvuků, bohatých rytmů a melodií.....zazpívat, zpívat, zahrát, hrát....

více informací

Výtvarný obor

...nahlédněte spolu s námi ve výtvarném ateliéru do světa barev, tvarů, linií a sebevyjádření...

více informací

Taneční obor

...dveře tanečního sálu se otevírají těm, které láká hra rytmu - hudby - pohybu...těm, kteří rádi posouvají hranice svých možností.....

více informací

 


Kde nás najdete

Základní umělecká škola Sedlec-Prčice tel. +420 317 834 248 Náměstí 7. května 59
  e-mail: info@zussedlec.cz 257 91  Sedlec - Prčice