Taneční obor

Taneční obor je otevřen pro žáky od 5 do 18 let. Výuka je rozdělena na přípravné taneční oddělení (1 - 2 roky) a na základní studium I. stupně (7 let) a II. stupně (4 roky).

Během studia tanečního oboru si žáci postupně osvojí návyk správného držení těla, seznámí se s tanečními technikami (LT, ST, KT) a nahlédnou do procesu tvorby. Výuka poskytuje vyváženou výchovu a vzdělání s ohledem na zdravý vývoj dítěte nejen po stránce tělesné, ale i po stránce duševní. Jedním z dalších cílů výuky je vést žáky k vědomí potřeby a důležitosti kultury coby přirozeného bohatství osobnosti. Důraz je také kladen na rozvoj vnímání (recepce) a hodnocení (reflexe) tance jako jevištního celku a podnícení osobitého pohybového projevu.
Při hodinách žáci a učitelé pracují, jak s hudbou živou - klavírní korepeticí, která je nedílnou složkou, rozvíjí a pomáhá žákům s hudebním a rytmickým cítěním, tak reprodukovanou - skladby dle výběru pedagoga vhodné pro určitou věkovou skupinu.
Jednotlivé skupiny jsou cca 12ti členné dle velikosti prostoru tanečního sálu.

V přípravném oddělení se děti formou her a cvičení přiměřených věku dětí seznamují se základním držením, vnímáním a orientací v prostoru, prací ve skupině, rozvíjení pohybové fantazie.

Podporuje se hudebnost a přirozený dětský projev.

V 1. a 2. ročníku se vyučuje předmět Taneční průprava. Navazuje na znalosti z přípravného oddělení, získané znalosti a návyky se prohlubují. Zvyšuje se celková pohyblivost, pružnost, koordinace. Rozvíjí se také hudební a prostorové cítění.

Od 3. ročníku se výuka dělí na předměty současný tanec, klasická taneční technika a lidový tanec, z nichž je jeden jako předmět hlavní (podle specializace pedagoga). Ve všech ročnících se vyučuje předmět taneční praxe. Zde se propracovávají choreografie, tvoří vystoupení, starší žáci dostávají prostor pro vlastní tvorbu, připravují se žáci k talentovým zkouškám na konzervatoře.

Každoročně vystupujeme v programech ZUŠ pro MŠ, ZŠ, veřejnost, účastníme se přehlídek scénického tance, místních kulturních akcích a rádi se propojujeme s dalšími obory ZUŠ.

Jako velké plus tanečního oboru na naší škole vnímáme potřebu nevychovávat „špičkového tanečníka“, ale nabídnout prostor pro obohacení a rozvoj osobnosti tancem – pohybem.

Požadavky k přijetí žáka:

  • Přijímají se žáci 5 a 6 let do PTV, starší do stávajících ročníků
  • Celková dobrá pohyblivost, fyzické dispozice, tanečnost, představivost
  • Hudební a rytmické cítění
Vyučujícím tanečního oboru je Bc. Alena Svatošová, BcA. Karolína Fendrychová

Pondělí

13.00 – 14.30 … 5R

14.45 – 16.15 … RD

16.30 – 18.00 … 7RH

18.15 – 19.20 … 2ST

Úterý

13.45 – 15.15 … 34R

15.30 – 17.00 … 23R

17.15 – 18.45 … 7RD

Středa

13.45 – 15.45 … 7RH

17.30 – 19.00 … 2ST

Čtvrtek

12.30 – 13.15 … PTV

13.30 - 14.35 … 1R

Pátek

13.00 – 14.10 … 234R

14.15 – 15.45 … RH

15.50 – 17.20 … 7RD


Hudební obor

...nechte děti plout v hudebním moři plném pestrých zvuků, bohatých rytmů a melodií.....zazpívat, zpívat, zahrát, hrát....

více informací

Výtvarný obor

...nahlédněte spolu s námi ve výtvarném ateliéru do světa barev, tvarů, linií a sebevyjádření...

více informací

Taneční obor

...dveře tanečního sálu se otevírají těm, které láká hra rytmu - hudby - pohybu...těm, kteří rádi posouvají hranice svých možností.....

více informací

 


Kde nás najdete

Základní umělecká škola Sedlec-Prčice tel. +420 317 834 248 Náměstí 7. května 59
  e-mail: info@zussedlec.cz 257 91  Sedlec - Prčice