Hudební obor

Hudební obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní a poučené interpretace, vlastní tvorby, poznávání hudební kultury a osvojením si základních teoretických znalostí využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení.

Vzdělávací obsah hudebního oboru je členěn do dvou vzájemně provázaných oblastí:

Hudební interpretace a tvorba – hra na nástroj, sólový zpěv, komorní hra, sborový zpěv, klavírní seminář

Recepce a reflexe hudby – hudební nauka

Předměty Hra na nástroj a Hudební nauka jsou povinné, ostatní předměty jsou povinně volitelné. Žák navštěvuje povinně některý z volitelných předmětů od 4. ročníku I. stupně.

Přípravná hudební výchova – PHV – v přípravné výchově je hravou formou podchycen zájem dětí o hudbu a na základě těchto předpokladů rozvíjeny jejich schopnosti, dovednosti a návyky. Aktivizuje a podněcuje se tvořivost dětí v elementárních činnostech pěveckých, instrumentálních, pohybových a poslechových. Součástí výchovně vzdělávacího procesu je zjišťování, sledování a usměrňování zájmu žáků se zřetelem na možnosti jejich dalšího studia v základní umělecké škole.

Přípravná hudební výchova je určena žákům od 5 let věku (předškolák). Žáci jsou přijímáni na základě talentových zkoušek.

Požadavky k přijetí žáka:

  • Při přijetí je zohledněna volná kapacita vyučovaného předmětu
  • Žáci od 7 let jsou přijímáni bez předchozího absolvování PHV
  • Interpretace písně dle výběru žáka bez hudebního doprovodu i s doprovodem
  • PHV: přijímají se žáci do 7 let věku, vytleskávání jednoduchých rytmických útvarů, interpretace lidové písně

Dechové oddělení

Hra na zobcovou flétnu - Rostislav Janda, dipl. um., Pavel Hanousek, dipl. um., Robert Pošvář

Hra na příčnou flétnu - Mgr. Klára Dubská

Hra na klarinet - Robert Pošvář

Hra na saxofon - Robert Pošvář

Hra na trubku - Rostislav Janda, dipl.um.

Hra na pozoun - Rostislav Janda, dipl.um.

Hra na lesní roh - Pavel Hanousek, dipl. um.

Klávesové oddělení

Hra na klavír - Mgr. Jaroslava Štefanová, dipl. um., Mgr. Monika Račková, Mgr. Jitka Grécová, Jana Pošvářová, DiS., MgA. Markéta Fraňková, Kateřina Soukupová, DiS.
Hra na EKN - Anna Pflegerová, DiS

Hra na akordeon - Anna Pflegerová, DiS

Smyčcové oddělení

Hra na housle - Jana Pošvářová, DiS., MgA. Markéta Fraňková, Vojtěch Čapek

Hra na violloncelo - Jana Pošvářová DiS., MgA. Markéta Fraňková

Pěvecké oddělení

Sólový, komorní a sborový zpěv - Mgr. Jaroslava Štefanová,dipl.um., Mgr. Jitka Grécová

Strunné oddělení

Hra na kytaru - Jiří Kadeřábek, Eliška Neužilová Kovalská, DiS, Ing. Jan Gréc.

Hra na elektrickou kytaru - Jiří Kadeřábek, Eliška Neužilová Kovalská, DiS.

Hudební nauka, PHV - Anna Pflegerová, DiS., Eliška Neužilová Kovalská, DiS., Robert Pošvář

Komorní hra - Rostislav Janda, dipl.um., Anna Pflegerová, DiS., Vojtěch Čapek, Kateřina Soukupová, DiS., Ing. Jan Gréc

Klavírní seminář - Mgr. Monika Račková

Vojtěch Čapek - hra na housle, komorní hra
Mgr. Klára Dubská – hra na klavír, hra na zobcovou flétnu, hra na příčnou flétnu
MgA. Markéta Fraňková – hra na housle, hra na violoncello, hra na klavír
Mgr. Jitka Grécová – hra na klavír, sborový zpěv, klavírní korepetice
Ing. Jan Gréc – hra na kytaru, komorní hra
Pavel Hanousek, dipl.um. - hra na zobcovou flétnu, hra na lesní roh, hra na klavír
Rostislav Janda, dipl.um. - zástupce ředitelky - hra na zobcovou flétnu, pozoun, trubka, komorní hra, klavírní korepetice, školník
Jiří Kadeřábek - hra na kytaru, hra na elektrickou kytaru
Eliška Neužilová Kovalská, DiS. - hra na kytaru, PHV, hudební nauka
Anna Pflegerová, DiS - hra na akordeon, hra na EKN, hra na klavír, PHV, hudební nauka
Robert Pošvář - hra na klarinet, saxofon, hra na zobcovou flétnu, komorní hra
Jana Pošvářová, DiS. - hra na housle, hra na klavír, hra na violoncelo
Mgr. Monika Račková - hra na klavír, klavírní seminář
Kateřina Soukupová, DiS., - hra na klavír, komorní hra
Mgr. Jaroslava Štefanová, dipl.um. - hra na klavír, sólový zpěv, klavírní korepetice

Přípravná hudební výchova (PHV)

Vyučující: Eliška Kovalská Neužilová, DiS

Pondělí

PHV 1

PHV 2

12.10 - 12.55

13.00 - 13.45

Úterý

 

 

Středa

 

 

Čtvrtek

 

 

Pátek

 

 


Hudební nauka

Vyučující: Eliška Kovalská Neužilová, DiS, Anna Pflegerová, DiS, Robert Pošvář

Pondělí

4. ročník A

5. ročník

Konzultační HN

4. ročník B

15.15 - 16.00

16.05 - 16.50

16.35 – 17.20

16.55 – 17.40

Úterý

1. ročník A

2. ročník A

3. ročník A

12.45 - 13.30

13.35 - 14.20

14.25. – 15.10

Středa

 

 

Čtvrtek

1. ročník B

2. ročník B

3. ročník B

12.45 - 13.30

13.35 - 14.20

14.25 – 15.10

Pátek

 

 


Komorní hra - kytary + smyčce

Vyučující: Vojtěch Čapek, Ing. Jan Gréc

Pondělí

 

 

Úterý

 

 

Středa

 

 

Čtvrtek

Klavírní seminář

16.50 - 17.35

Pátek

Kapela Vojta Čapek

Kytary Jan Gréc

Red Band Rosťa Janda

15.00 - 15.45

17.30 - 18.15

17.30 - 18.30


Pěvecký sbor Pikola

Vyučující:

Pondělí

 

 

Úterý

 

 

Středa

Pikolka

Pikola

12.45 - 13.30

13.35 - 15.05

Čtvrtek

 

 

Pátek

 

 


Hudební obor

...nechte děti plout v hudebním moři plném pestrých zvuků, bohatých rytmů a melodií.....zazpívat, zpívat, zahrát, hrát....

více informací

Výtvarný obor

...nahlédněte spolu s námi ve výtvarném ateliéru do světa barev, tvarů, linií a sebevyjádření...

více informací

Taneční obor

...dveře tanečního sálu se otevírají těm, které láká hra rytmu - hudby - pohybu...těm, kteří rádi posouvají hranice svých možností.....

více informací

 


Kde nás najdete

Základní umělecká škola Sedlec-Prčice tel. +420 317 834 248 Náměstí 7. května 59
  e-mail: info@zussedlec.cz 257 91  Sedlec - Prčice