Hudební obor

Hudební obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní a poučené interpretace, vlastní tvorby, poznávání hudební kultury a osvojením si základních teoretických znalostí využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení.

Vzdělávací obsah hudebního oboru je členěn do dvou vzájemně provázaných oblastí:

Hudební interpretace a tvorba – hra na nástroj, sólový zpěv, komorní hra, sborový zpěv, klavírní seminář

Recepce a reflexe hudby – hudební nauka

Předměty Hra na nástroj a Hudební nauka jsou povinné, ostatní předměty jsou povinně volitelné. Žák navštěvuje povinně některý z volitelných předmětů od 4. ročníku I. stupně.

Přípravná hudební výchova – PHV – v přípravné výchově je hravou formou podchycen zájem dětí o hudbu a na základě těchto předpokladů rozvíjeny jejich schopnosti, dovednosti a návyky. Aktivizuje a podněcuje se tvořivost dětí v elementárních činnostech pěveckých, instrumentálních, pohybových a poslechových. Součástí výchovně vzdělávacího procesu je zjišťování, sledování a usměrňování zájmu žáků se zřetelem na možnosti jejich dalšího studia v základní umělecké škole.

Přípravná hudební výchova je určena žákům od 5 let věku (předškolák). Žáci jsou přijímáni na základě talentových zkoušek.

Požadavky k přijetí žáka:

  • Při přijetí je zohledněna volná kapacita vyučovaného předmětu
  • Žáci od 7 let jsou přijímáni bez předchozího absolvování PHV
  • Interpretace písně dle výběru žáka bez hudebního doprovodu i s doprovodem
  • PHV: přijímají se žáci do 7 let věku, vytleskávání jednoduchých rytmických útvarů, interpretace lidové písně

Dechové oddělení

Hra na zobcovou flétnu - Rostislav Janda, dipl. um., Pavel Hanousek, dipl. um., Stanislav Drozd, dipl.um., Robert Pošvář, Mgr. Pavla Kolářová

Hra na příčnou flétnu - Klára Dubská

Hra na klarinet - Robert Pošvář

Hra na saxofon - Robert Pošvář

Hra na trubku - Rostislav Janda, dipl.um., Stanislav Drozd, dipl.um.

Hra na pozoun - Rostislav Janda, dipl.um.

Hra na lesní roh - Pavel Hanousek, dipl. um.

Klávesové oddělení

Hra na klavír - Mgr. Jaroslava Přasličáková, Jaroslava Štefanová, dipl. um., Mgr. Monika Račková, Mgr. Jitka Grécová, dipl. um., Jana Pošvářová, DiS.
Hra na EKN - Mgr. Monika Račková, Mgr. Jaroslava Přasličáková, Anna Pflegerová

Hra na akordeon - Anna Pflegerová

Smyčcové oddělení

Hra na housle - Jana Pošvářová, DiS.

Hra na violloncelo - Jana Pošvářová DiS.

Pěvecké oddělení

Sólový, komorní a sborový zpěv - Jaroslava Štefanová,dipl. um., Mgr. Jitka Grécová

Strunné oddělení

Hra na kytaru - Jiří Kadeřábek, Eliška Neužilová Kovalská, DiS (MD), Ing. Jan Gréc.

Hra na elektrickou kytaru - Jiří Kadeřábek

Hudební nauka, PHV - Mgr. Jindřiška Stiborová, Mgr. Pavla Kolářová, Anna Pflegerová

Komorní hra - Rostislav Janda, dipl.um., Robert Pošvář, Jiří Kadeřábek

Klavírní seminář - Mgr. Monika Račková

Stanislav Drozd, dipl. um. - hra na zobcovou flétnu, hra na trubku
Klára Dubská - hra na klavír, hra na zobcovou flétnu, hra na příčnou flétnu
Mgr. Jitka Grécová - hra na klavír, sborový zpěv, klavírní korepetice
Pavel Hanousek, dipl.um. - hra na zobcovou flétnu, hra na lesní roh, hra na klavír
Rostislav Janda, dipl.um. - zástupce ředitelky - hra na zobcovou flétnu, pozoun, trubka, komorní hra
Jiří Kadeřábek - hra na kytaru, hra na elektrickou kytaru
Eliška Neužilová Kovalská, DiS. (MD)- hra na kytaru
Ing. Jan Gréc – hra na kytaru
Anna Pflegerová - hra na akordeon, hra na EKN, hra na klavír
Robert Pošvář - hra na klarinet, saxofon, hra na zobcovou flétnu, komorní hra
Jana Pošvářová, DiS. - hra na housle, hra na klavír, hra na violoncelo
Mgr. Jaroslava Přasličáková - hra na klavír, hra na EKN, klavírní korepetice
Mgr. Monika Račková - hra na klavír, klavírní seminář
Mgr. Jindřiška Stiborová – přípravná hudební výchova
Jaroslava Štefanová, dipl.um. - hra na klavír, sólový zpěv, klavírní korepetice
Mgr. Pavla Kolářová - hudební nauka, PHV, hra na zobcovou flétnu, hra na příčnou flétnu

Přípravná hudební výchova (PHV)

Vyučující: Mgr. Jindřiška Stiborová

Pondělí

PHV 1

PHV 2 A

12.15 - 13.00

13.05 - 13.50

Úterý

 

 

Středa

 

 

Čtvrtek

 

 

Pátek

 

 


Hudební nauka

Vyučující: Mgr. Pavla Kolářová

Pondělí

3. ročník A

4. ročník A

5. ročník

Konzultační HN

14.45 - 15.30

15.35 - 16.20

16.25 - 17.10

14.15 – 18.00

Úterý

1. ročník A

2. ročník A

3. ročník B

12.45 - 13.30

13.35 - 14.20

14.25. – 15.10

Středa

 

 

Čtvrtek

1. ročník B

2. ročník B

4. ročník B

12.45 - 13.30

13.35 - 14.20

14.25 – 15.10

Pátek

 

 


Komorní hra - flétny

Vyučující: Robert Pošvář

Pondělí

 

 

Úterý

 

16.15 - 17.00

Středa

 

 

Čtvrtek

 

 

Pátek

 

 


Komorní hra - kytary

Vyučující: Jiří Kadeřábek

Pondělí

 

 

Úterý

 

 

Středa

 

 

Čtvrtek

 

17:40 - 18:25

Pátek

 

 


Klavírní seminář

Vyučující: Mgr. Monika Račková

Pondělí

 

 

Úterý

 

 

Středa

 

 

Čtvrtek

 

17.30 - 18.00

Pátek

 

 


Red Band

Vyučující: Rostislav Janda, dipl. um.

Pondělí

 

 

Úterý

 

 

Středa

 

 

Čtvrtek

 

 

Pátek

 

17.15 - 18.00


Pěvecký sbor Pikola

 

Pondělí

 

 

Úterý

 

 

Středa

 

12.50 - 13.35
13.45 - 14.30

Čtvrtek

 

 

Pátek

 

 


Hudební obor

...nechte děti plout v hudebním moři plném pestrých zvuků, bohatých rytmů a melodií.....zazpívat, zpívat, zahrát, hrát....

více informací

Výtvarný obor

...nahlédněte spolu s námi ve výtvarném ateliéru do světa barev, tvarů, linií a sebevyjádření...

více informací

Taneční obor

...dveře tanečního sálu se otevírají těm, které láká hra rytmu - hudby - pohybu...těm, kteří rádi posouvají hranice svých možností.....

více informací

 


Kde nás najdete

Základní umělecká škola Sedlec-Prčice tel. +420 317 834 248 Náměstí 7. května 59
  e-mail: info@zussedlec.cz 257 91  Sedlec - Prčice