Výtvarný obor

Výtvarný obor nabízí výtvarné tvoření široké dětské populaci od 5 do 18 let.

Výuka je rozdělena na přípravné studium ( 5 - 7 let), kde si děti experimentováním s výtvarným materiálem prohlubují abstraktní představivost, vizuální paměť a současně se rozvíjí jejich koordinační a motorické dovednosti. Dále pak na základní studium I. stupně (8 – 14 let) a základní studium II. stupně ( 14 – 18 let). Během prvního stupně žáci plynule přechází od spontánního dětského projevu k cílené tvorbě. Velký důraz je kladen na poznávání výtvarných technik a řemeslných základů umělecké tvorby. Ve vyšších ročnících se žáci více věnují studijní kresbě, malbě a modelování ze sochařské a keramické hlíny.

Výuka probíhá 1x týdně v tříhodinovém bloku (135 min).

Žáci se vzdělávají v těchto studijních zaměřeních:

Přípravná výtvarná výchova ( 5 - 7 let)

Výtvarná tvorba (základní studium I. stupně (8 – 14 let), a základní studium II. stupně ( 14 – 18 let)
(Plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura)
kresba (tužkou, rudkou, uhlem; perokresba, kresba dřívkem, štětcem, fixy, ...)
malba (temperou, akvarelem, pastelem a kvaší)
grafika (gumotisk, rytá kresba, monotyp, tisk z koláže, tisk z šablon, papírořez, linoryt, papíroryt, suchá jehla...)
keramika, modelování (možnost vypálení v elektrické peci)
práce s nejrozmanitějšími materiály, sochařskou hlínou, sádrou
objekty z drátů, papíru a jiných netradičních materiálů
asambláž, instalace, landart, bodyart, ready-made a koncept
výuka dějin výtvarného umění od pravěku po současnost

Keramická tvorba (základní studium I. stupně (8 – 14 let), a základní studium II. stupně ( 14 – 18 let) Výuka se soustředí především na prostorovou tvorbu a rozvoj trojrozměrné představivosti a dále na práci s materiálem. Učí se především různé prostorové způsoby vyjádření, především modelovací techniky nejen v keramické hlíně, ale i v analogických materiálech.

Práce našich žáků můžete shlédnout na výstavách v Informačním centru v Sedlci-Prčici, na každoroční výstavě a zahradní slavnosti v zahradě Základní umělecké školy Sedlec-Prčice, která je zároveň zakončením celoročních výtvarných i celoškolních projektů.
Naším cílem je, aby žák po absolvování studia nejen dokázal samostatně uplatňovat své výtvarné schopnosti, ale aby měl také vnímavý vztah k životu, jak k lidem, tak k umění.

Požadavky k přijetí žáka:

  • Přijímají se žáci ve věku 5 – 7 let do PVV, starší do stávajících ročníků
  • Sociální zralost dítěte (PVV) – samostatnost, schopnost koncentrace dítěte
  • Přijetí starších žáků – cit pro kompozici, barevnost, základy kresby, malby

Mgr. Vendulka Sosnovcová

Mgr. Marie Míková

 

Vyučující: Mgr. Vendulka Sosnovcová,
Mgr. Marie Míková

Pondělí

 

12.45 - 15.00
15.15 - 17.30

Úterý

 

12.45 - 15.00
15.15 - 17.30

Středa

 

12.45 - 15.00

Čtvrtek

 

13.30 - 15.45

Pátek

 

13.30 - 15.45


Hudební obor

...nechte děti plout v hudebním moři plném pestrých zvuků, bohatých rytmů a melodií.....zazpívat, zpívat, zahrát, hrát....

více informací

Výtvarný obor

...nahlédněte spolu s námi ve výtvarném ateliéru do světa barev, tvarů, linií a sebevyjádření...

více informací

Taneční obor

...dveře tanečního sálu se otevírají těm, které láká hra rytmu - hudby - pohybu...těm, kteří rádi posouvají hranice svých možností.....

více informací

 


Kde nás najdete

Základní umělecká škola Sedlec-Prčice tel. +420 317 834 248 Náměstí 7. května 59
  e-mail: info@zussedlec.cz 257 91  Sedlec - Prčice